Kompetansepluss

Med støtte fra HK-dir tilbyr vi kurs i grunnleggende ferdigheter for arbeidstakere med lav utdanning. Kursene er betalt av det offentlige dersom bedriften kvalifiserer for ordningen.